„Nie bój się cieni. One świadczą o tym,
że gdzieś znajduje się światło.”
Oscar Wilde

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, gdzie pracowałam z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania i emocji oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W trakcie drogi zawodowej prowadziłam również indywidualne spotkania z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na co dzień, prócz prywatnej praktyki, pracuję z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu oraz szkole podstawowej. W miarę możliwości do terapii dziecka staram się włączać system rodzinny. Ponadto zajmuję się kontrolą rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa. Korzystam z regularnej superwizji.