„Nie bój się cieni. One świadczą o tym,
że gdzieś znajduje się światło.”
Oscar Wilde

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz cykl warsztatów „Systemowe myślenie w terapii par” we Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Aktualnie jestem uczestnikiem studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, gdzie pracowałam z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania i emocji oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W trakcie drogi zawodowej prowadziłam indywidualne spotkania z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej, seniorami oraz rodzicami dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na co dzień, prócz prywatnej praktyki, pracuję z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu, szkołach podstawowych, liceum oraz ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Zajmuję się kontrolą rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Prowadzę warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

W pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa. Korzystam z regularnej superwizji.