„Nie bój się cieni. One świadczą o tym,
że gdzieś znajduje się światło.”
Oscar Wilde

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Psychologiczne studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2014 r. uczestniczę w szkoleniu w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, kończącym się uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego stanowiącego integralną część Kursu Przygotowującego do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który zyskał atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Stale poszerzam swoją wiedzę biorąc udział szkoleniach, kursach i warsztatach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, gdzie pracowałam z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania i emocji oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W trakcie drogi zawodowej prowadziłam również indywidualne spotkania z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na co dzień, prócz prywatnej praktyki, pracuję z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu oraz szkole podstawowej. W miarę możliwości do terapii dziecka staram się włączać system rodzinny. Ponadto zajmuję się kontrolą rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.