Oferta


KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Trwają zazwyczaj od jednej do trzech sesji. Ich celem jest rozpoznanie trudności, z jakimi zgłasza się klient i zaproponowanie najkorzystniejszej formy pomocy. Niekiedy okazuje się, że konsultacje, podczas których można lepiej przyjrzeć się swojej sytuacji życiowej, swoim przeżyciom oraz uczuciom, okazują się wystarczającą pomocą.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Charakteryzuje się regularnymi spotkaniami klienta z terapeutą, które poprzedza konsultacja. Prowadzi do trwałych zmian na poziomie zachowania i osobowości.  Psychoterapię może podjąć każdy, kto doświadcza wszelkiego rodzaju cierpienia psychicznego lub chce podnieść jakość swojego życia.

TERAPIA PAR/MAŁŻEŃSTW

Przeznaczona dla par w kryzysie. Pomaga usprawnić komunikację w relacji, zrozumieć uczucia i potrzeby drugiej strony. Zwiększa świadomość oczekiwań własnych oraz partnera. Służy wzmocnieniu własnej odpowiedzialności za funkcjonowanie związku.

TERAPIA RODZIN

To szczególna forma, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, że rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. W zależności od problemów, wyznaczonych celów i sposobów pracy, na spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodziny w różnych konstelacjach. Głównym celem jest zmiana struktury rodziny w sytuacji kryzysu, przywrócenie jej możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic, a przede wszystkim poprawa relacji i komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami systemu rodzinnego.